Tags: tutor

โรงเรียนกวดวิชาปารมี สอน 5 วิชาหลัก - ไทย, วิทย์, คณิต, อังกฤษ, สังคม

, , 40000

www.parameetutor.com

โรงเรียนกวดวิชาปารมี สอน 5 วิชาหลัก - ไทย, วิทย์, คณิต, อังกฤษ, สังคม เลขที่ใบอนุญาต ขก.03/2542 ลงวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2542 ปรัชญาของโรงเรียน เป็นเลิศทางวิชาการ ประสานจรรยา พัฒนาสังคม วิสัยทัศน์ ( ...

หมวดหมู่:การศึกษา
โทร043-227003, 324324 มือถือ 081-3805277, 089-6222194
โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น ทีมคณาจารย์มือเซียน  สถาบัน The Act.

123/2 ( ติดโรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ) หมู่ 8 บ้านหนองหิน ตำบลศิลา, , , 40002

www.theactkk.net

วิสัยทัศน์ : องค์กรคุณภาพ ที่ให้บริการด้านการศึกษา อย่างมีมาตรฐาน ที่ได้รับความไว้วางใจ เป็นอันดับ 1 ในภาคอีสาน ในปี 2552 จำหน่าย :สื่อคุณภาพประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในรูป VCD , หนังสือ โดยคณาจารย์มืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี ตู้ ป.ณ. 2 ...

หมวดหมู่:การศึกษา
โทร043-257-176 , 081-420-5207 ,Fax. 043-378-096
อีเมล์
โรงเรียนกวดวิชา ขจรรักษ์ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ถนนเหล่านาดี, ,

www.kajornrak.com

โรงเรียนกวดวิชา ขจรรักษ์ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกวดวิชาขจรรักษ์ เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ขจรรักษ์ส ...

หมวดหมู่:การศึกษา
โทร081-2633616 , 081-7697248 , 087-224101
อีเมล์
โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ kwcenter ขอนแก่น

,

ติว Gifted,EP ป.6 , ม.3 ป.6,ม.3 ติวเข้มก่อนสอบรอบทั่วไป เรียนล่วงหน้า ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3 ติวทุกวิชาที่สอบ พร้อมสอบ Gifted, EP, ทั่วไป รับรองผลกับการสอบทุกโรงเรียน โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 18 ปี จากโรงเรียนขอนแก่น ...

หมวดหมู่:การศึกษา

ติดตามเราทาง facebook

หมวดหมู่ประกาศ